درباره مدرس

عنوان شغلی فعلی

مدیر عامل و موسس مرکز مشاوره تعادل

 

خلاصه رزومه

  • موسس و مديرعامل مرکز مشاوره تعادل
  • عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
  • مدرس کارگاه آموزشی مدل Acceptance and commitment therapy
  • عضو انجمن روان درمانی ایران
  • مجری طرح job club سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری
  • مدرس و مشاور دوره‌های مختلف مهارتی