کارگاه “هدف‌گذاری فوق پیشرفته”

کارگاه "هدف‌گذاری فوق پیشرفته" از کودکی به هدف فکر کرده‌ایم. در بزرگسالی به آن فکر کرده‌ایم و شاید هر ماه،…
238,000 تومان

کارگاه “راهنمای ورود به سازمان”

کارگاه "راهنمای ورود به سازمان" ورود به یک سازمان جدید همواره با چالش‌های زیادی همراه است. وفق پیدا کردن با…
198,000 تومان

کارگاه “من ارزشمند”

کارگاه "من ارزشمند" اکثر ما از عبارت اعتماد به نفس استفاده می‌کنیم و در مورد اعتماد به نفس پایین یا…
238,000 تومان

وبینار جستجو گری در مسیر بودن

ثبت نامتوضیحات وبینار وبینار رایگان جستوجوگری در مسیر بودن ،توسعه فردی و برند سازی شخصی با ارائه خانم فائزه رضایی…
رایگان!

وبینار کوچینگ در توسعه فردی و شغلی

ثبت نام در وبینارتوضیحات وبینار تا بحال اسمی از کوچینگ شنیدی؟ کوچینگ یک روش جدید برای حل مسائل تو زندگی…
35,000 تومان

وبینار نقش خودشناسی در توسعه فردی و شغلی

ثبت نام در وبینارتوضیحات وبینار همونطور که خودشناسی در زندگی روزمره ما و تعاملمون با خانواده و دوستانمون اهمیت داره،…
رایگان!