درباره باشگاه مهارت و اشتغال

باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ایجاد بستری جهت بهبود مهارت‌ها، پرورش استعدادها و توسعه اشتغال شکل گرفته است. افراد شرکت‌‎کننده در برنامه‌های باشگاه مهارت و اشتغال با تمرکز بر خودآگاهی به شناخت مناسبی از استعدادهای خود رسیده، برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای به یادگیری مهارت‌های نرم و توسعه فردی خواهند پرداخت که با همراهی مربیان (کوچینگ) در مسیر شغلی مناسب قرار می‌گیرند.